Minnen från en främling

Helga Härenstam
Utställning
-

Konstprojektet Minnen från en främling startade i samband med en text- och fotobaserad separatutställning som konstnären Helga Härenstam hade under sommaren 2013 på Kulturhuset i Stockholm. Som del av denna utställning fanns ett skrivbord där besökare eller förbipasserande kunde välja att donera ett valfritt minne till ett framtida konstprojekt.

Insamlingen resulterade i ett par hundra texter. Ett material som visade sig bestå av en samling, mer eller mindre märkliga, historier och betraktelser från främmande människors liv. Historier om död, kärlek, Justin Bieber, revolt, drömmar, svek och marsvin…

I verket som visas på Galleri 54 har Helga Härenstam valt att presentera materialet från denna minnesinsamling med hjälp av en jukebox som istället för låtar spelar upp minnen. Konstnären har låtit skådespelare, och andra, läsa in ett urval av de minnen som samlades in.

Minnen från en främling är ett interaktivt verk.
Minnesinsamlingen är pågående och som besökare i utställningen är du välkommen att välja minnen att spela på jukeboxen, men inbjuds även att donera ett eget minne, vilket i framtiden kan komma att hamna i jukeboxen.

Konstnären Helga Härenstam är intresserad av historieberättande, och av den slumpfaktor som jukeboxens val i kombination med berättelserna ger. Beroende på vilka knappar man väljer att trycka på, bildas olika kombinationer av historier, bilder, scener och sammanhang. Ibland kan de olika berättelserna verka höra ihop- fast de kommer från helt skilda håll. Många av texterna handlar också om ödet, slump och sammanträffanden. Minnen från en främling är ett verk som är tänkt att säga en del om vår tid och vårt samhälle genom vilka minnen människor väljer att dela med sig av.

Om konstnären:
Helga Härenstam är född i Värmland 1980 och är verksam som konstnär i Göteborg. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi (MA 2003-2008). Hennes arbeten är oftast foto-och textbaserade och presenteras i form av utställningar och/eller böcker. I sitt konstnärskap intresserar hon sig främst för fotografiet och självbiografin, deras historieberättande aspekter och deras balansgång mellan fakta och fiktion. Helga har under de senaste åren, bland annat, arbetat med konstprojektet Berättelser för en 87 år gammal dam som gavs ut i bokform på Journal förlag 2012. Hon arbetar just nu med ett konstprojekt i samarbete med ett ålderdomshem samt med en ny fotobaserad bok.

Projektet Minnen från en främling kom till med stöd från Konstnärsnämnden.

För mer info om konstnären se: www.helgaharenstam.se