Major D

Henrik Persson
Utställning
-

Honour calls a man “a leaf,” the smallest, the weakest piece of a short-lived, unsteady plant.
Pindar calls him “the dream of a shadow:” another “the dream of the shadow of smoke.” But St. James spoke by a more excellent spirit, saying, ‘Our life is but a vapour, drawn from the earth by a celestial influence; made of smoke, or the lighter parts of water tossed with every wind, moved by the motion of a superior body, without virtue in itself, lifted up on high, or left below, according as it pleased the sun, its foster-father. But it is lighter yet. It is but appearing; a fantastic vapour, an apparition, nothing real; it is not so much as a mist, not the matter of a shower, nor substantial enough to make a cloud.*

Teckningen och skapandeprocessen står ofta i fokus i Henrik Perssons arbeten och tecknandet kan beskrivas som fristad snarare än ett hantverk, med dess förmåga att ledigt flyta mellan att beteckna, anteckna och notera. Basen i Henrik Perssons verksamhet är ett projekt som påbörjades 2004 vilket består av tuschteckningar på sammanhängande tabulaturpapper, vilka formar en linjär associationslek. ”Major D” på Galleri 54 hämtar bl. a. näring ur den tibetanska dödsbokens beskrivningar av karmiska illusioner och gradvisa sjunkande ner mot hallucinatoriska personifieringar av tankeformer: ett ”abaissement de niveau mental”.

Henrik Persson är utbildad på Konsthögskolan Valand 1996-2001 och har bl.a. ställt ut på Göteborgs Konstmuseum. Han frilansar även som skivomslagsmakare och har bl.a. gjort omslag åt Håkan Hellström, Smile, Dean Allen Foyd m.fl.

*Utdrag ur Jeremy Taylors ”Holy Dying: Consideration of the Vanity and Shortness of Man's Life.