Länge bor vi på ruinerna av det förgångna

Malin Franzén
Utställning
-

Utställningen Länge bor vi på ruinerna av det förgångna följer i spåren av författaren och aktivisten Elin Wägners studieresa till Kreta 1937. Kreta, med sina utgrävningar av den minoiska kulturen, var en etapp av flera i hennes sökande efter pacifistiska och matriarkala samhällsformer i historien som kunde utgöra en motbild till den våldsamma och krigshärjade samtiden. Titeln till utställningen är ett citat ur Wägners bok Väckarklocka (1941) där hon presenterade sina teorier och fynd samt en utopisk framtidsvision om en alternativ samhällsform.

Sorterat under Övrigt i Elin Wägners arkiv finns en mapp märkt Troligen anteckningar från grekiska resan 1937. Däri ligger en handfull anteckningslappar som är utgångspunkt för utställningen. Osorterade, vikta till fickstorlek och med svårläst handstil ger de känslan av oredigerad kontakt med Wägners tankar och associationer precis när de uppstått och snabbt behövts tecknas ner. I ett videoverk i utställningen försöker Katarina Leppänen, Wägner-forskare och idéhistoriker, tyda och arrangera lapparna tematiskt. Malin Franzén har sedan arbetat med att rekonstruera och översätta videoverket till andra uttrycksformer. På så vis har en ny samling texter uppkommit, vilka i sin tur gett upphov till en serie kulisser uppställda i rummet.

Tidsliga fenomen såsom ursprung, myter och expansion, samt viljan att åstadkomma utopisk förändring och försöka övervinna andra till sin vision, upptar Malin Franzéns konstnärliga praktik. De senaste åren har hon arbetat med installationer rörande legenders roll i hur religiösa och politiska rörelser blir till, expanderar och upprätthåller sig själva. Malin Franzén tog sin master från Malmö Konsthögskola 2012 och har sedan dess ställt ut i Sverige och internationellt. Under april–sept 2017 är hon Iaspis-stipendiat i Stockholm.

www.malinfranzen.com