A lake on an island is not an island in a lake

Kim Westerström
Utställning
-

Tiden och rummet - hur kan vår upplevelse av dessa dimensioner abstraheras, komprimeras, beskrivas? Hur kan Illusionen av det linjära skeendets historia omvandlas till ett nu? Kim Westerströms konst berör dessa frågor liksom frågor om vår existentiella upplevelse av det vi kallar verkligheten.

Med en enkel camera obscura letar sig Westerström fram till en punkt där han når bortom bilden, bortom den bedrägliga ytan av ett då. Den öppna kameran mottar en obruten ström av ljus och en hel dags händelser etsar sig fast på ljuskänsligt papper och förvandlas till förtätad information. Bilden som uppstår är inget fönster mot omvärlden snarare ett fönster mot evigheten, för i samma stund betraktarens öga träffar det svarta negativet, lösgörs tanken om tiden och rummets begränsningar. Den svarta materien, eller snarare illusionen av den, öppnar sig för blicken ut i en annan dimension.

När den tjeckiske filosofen Vilém Flusser talar om ”icke-begreppsligt fotograferande” syftar han på informativa bilder utan motiv - ett slags osannolika bilder som ännu inte har setts. Kim Westerströms fotografier är sådana. De utgör en paradox då de saknar en synbar berättelse samtidigt som de oundvikligen bär på en historia - men denna historia ligger utanför alla lagar som binder samman logiken och bilden förblir otydbar.

Kanske är det samma paradox, samma motsägelse som i utställningens metaforiska titel A lake on an island is not an island in a lake, där alla försök till rationella tolkningar stannar i det outgrundliga, ogripbara. Samma förnimmelse av det svårfångat sammansatta utmärker också Kim Westerströms skulpturer. De bär objektens konkreta form liksom den inneboende rumsligheten vi känner och förstår - ett här och nu, samtidigt som ett intuitivt där och då framträder. Historiska pålagringar likt geologiska skikt, lager mot lager ses som från ovan eller utifrån. Plötsligt uppstår en enhet, en obruten helhet och en glimt av metaforens språkliga motsägelse tar form. Satsen går att fördubbla i all oändlighet; läggas i mentala lager eller utvidgas som ringar på vatten. Den hisnande tanken omsluter objekten som osentimentalt bär fram sin egen abstraktion.

Lotta Ekfeldt
---

Kim Westerström arbetar i första hand med installationer i vilka en personlig erfarenhet kombineras med ett konceptuellt förhållningssätt. Återkommande teman är begrepp som hemmet, förlust och erinring.
I flera av hans senaste arbeten har han använt sig av formerna av vardagliga föremål, såsom böcker, möbler och frimärken. Cirklar och fyrkanter genomsyrar våra liv och i Westerströms konst blir dessa formerna för hur våra minnen stöps. På Galleri 54 visar Kim Westerström verket "Big chill" samt ytterligare ett verk som färdigställs på plats.

Kim Westerström (f. 1979) är utbildad vid Akademin Valand i Göteborg och Kungliga Konsthögskolan i Köpenhamn. Han har senast haft separatutställningar på Galleri Kronan i Norrköping, Galleri Pictura i Lund, Galleri Format i Malmö och Percival Space i Oslo. Han har deltagit i ett flertal grupputställningar i Norge, Tyskland, Sverige och Frankrike. Han har också drivit Galleri KIMVILD i Malmö.

www.kimwesterstrom.com