jag vill olla naturen/kungen är med djuren

Åse Frid
Utställning
-

”Mina teckningar och tuschmålningar tar inte så många omvägar, de är ofta pang på rödbetan med plump, ovärdig humor om samhällskroppens förryckta färd.

Det börjar på platsen jag befinner mig, med mig själv som en registrerande penna som orienterar sig i tid och rum.

Mina vanligaste tekniker är ljudpoesi, performance, artistbooks och installationer, med bas i akvarellteckning och det jag skriver.

Textväven utgörs av intuitiva utrop, som naiva önskningar om en bättre samhällsordning, citat från rättegångsreportage, min diktning, snubbel på tangentbord, nonsensord eller metadata från databaser. Min hand snubblar genom språk och bildintryck, rader som inte vet vad de påstår, impertinenta utrop som kastar sig över sin egen teckning och fäller krokben.

Bildmotiven har ingen särskild plan förutom vad som ligger och skräpar närmast: Drömbegär, slalombacke, mobilsnapshots, idoler, gamla särtryck eller djurens konungar.

Vissa teckningar saknar text men har en undermedveten relation till text. Eller att det inte nödvändigtvis existerar en skillnad.

Ytor nafsar efter andra ytor färger nej tack inte färger tack streck medium beror på och

Bilderna är: en språkligt neurotisk ollning mot djurens och maktens konung.”

Hej då

En hand har målat fram

sig själv

på en ovillig yta

den har slutit sig

Den är till hälften sluten

den vill visa något

eller vill hålla i något

åtminstone är den

ganska vacker

Lite vit, lite brun, lite skär

En annan hand är smutsig

den är nästan borta

den tiger, fast den inte vill det

Hej då av Åse Frid ingår i diktsamlingen Fulltext exemplar publicerad i tidskriften Floret, en web-tidskrift om konst, kritik och litteratur och finns fysiskt som artist-book, använt vid olika performances.

Åse Frid är en textbaserad tecknare och poet, utbildad på Umeå konsthögskola (MFA 1995-2000).
Hon postar regelbundet sina teckningar på instagram som mrspeacesweden.
http://asefrid.se/