Inverted Space

Åsa Ersmark, Lina Jaros, Jakob Ojanen och Annika Vilhelmson
Utställning
-

I utställningen "Inverted Space" möts verk av Åsa Ersmark, Lina Jaros, Jakob Ojanen och Annika Vilhelmson. Fyra konstnärer vars skilda uttryck och tillvägagångssätt förenas i ett intresse för tidens och rummets ambivalens. De synliggör glapp och svagheter i den konkreta vardagen och låter tillvarons komplexitet multiplicera sig självt på ett synnerligen spännande och oväntat vis.

Inget undgår gravitationen. Ljuset böjs och förvanskas ständigt hela tiden. Rumtiden är de fyra dimensioner som människan hittills kan förstå; rummets tre dimensioner plus tiden. Människans trubbiga sinnen och begreppsförmåga luras ständigt av dessa basala fysiska grundförutsättningar. I denna förvirring uppstår poetiska förskjutningar.

"Inverted Space" är en utställning som utforskar perception, rumslighet, inre bilder och föreställningar i förhållande till verkligheten. En kollision mellan tolkning och sanning. Utställningen tar fasta vid det illusoriska och aningen skeva, sådant som inte är vad det verkar vara, och ställer frågor rörande hur vi definierar det vi ser. Var den fysiska platsen börjar och slutar och det imaginära tar vid. I verk där verklighetsförvrängningar och omvänd logik står i centrum, vänds invanda begrepp och tankemönster rörande läsningen av rumslighet och tidsbegrepp ut och in och lämnar utrymme för det irrationella och paradoxala. Det inverterade rummet.

Galleri 54 är glada över att få presentera denna grupputställning med fyra aktuella och högintressanta konstnärskap, läs mer om konstnärerna på deras respektive hemsidor:

Åsa Ersmark (född -81): www.aasaersmark.com

Lina Jaros (född -81): www.linajaros.com

Jakob Ojanen (född -80): www.jakobojanen.com

Annika Wilhemson (född -79): www.annikavilhelmson.se

Konstnärssamtal
Lördagen den 23/3 kl. 13 00 hålls ett konstnärssamtal på Galleri 54 mellan Annika Vilhelmson, Jakob Ojanen och Jesper Norda, konstnär och ordförande för Galleri 54. Samtalet tar sin utgångspunkt i den aktuella utställningen ”Inverted Space”.
Hjärtligt välkomna!