Inna di Video Light

Anna Rokka & Rut Karin Zettergren
Utställning
-

I Inna di Video Light guidas betraktaren genom den explosiva musik- och danskulturen dancehall av två it-girl-cyborgs vid namn Internet_Dollz. Möt nattens stjärnor, dancehall queens och kings under 100 långa festnätter i Kingston, blandat med livet online i en drömsk hyperverklighet. Klubbscenen bildar en skådeplats för högljudda känslor och fysisk urladdning, som intensifieras genom kamerans närvaro. Denna utlevelse, som i andra tider kanske levts ut genom andliga ritualer, fångas nu upp av virtuella världens parallella universum, där dess användare omtolkar och transformerar dem. Internet blir en bild av det globaliserade samhällets kollektiva undermedvetna som rymmer allt från det mest förbjudna, lustfyllda, råa till det kärleksfulla, tillrättalagda och personliga. Dyk in i Inna di Video Lights värld där det inte längre finns en tydlig gräns mellan det filmiska och det fysiska eller det drömda och det levda.

http://www.videolight.tv

Anna Rokkas konstnärskap riktar sig över flera fält; övernaturligt/sci-fi idéer, tidsepisoder, fiktion, livsstil, fest, dans, kropp/sinne, attityder, humor. Främst arbetar hon med skulpturala verk och interaktiva installationer där spontanitet används för att nå ett rått uttryck som skapar en tydlighet i konstverket.
http://www.annarokka.com/

Rut Karin Zettergren arbetar med videokonst, performance och internetbaserad konst som berör frågor om globalisering och dess påverkan på kulturindustrier, kreolisering och transformering av populärkultur genom internet, futurism i relation till politik och teknikutvecklingen ur ett feministiskt perspektiv. Hon är även en del av konstnärskollektiven Crystal Beacon (L.Bergendahl, J.Rainsford) och 0s+1s ( J.Collins, C.Freer, S.Hedstrand, A.Kinbom).
http://www.rutkarinzettergren.se/

Den 5 september hålls ett konstnärssamtal på Stadsbiblioteket. Konstnärerna kommer även visa verket för ungdomsgrupper under utställningen.

Utställningen är en del av GIBCA extended. Se http://gibca.se/index.php/sv/gibca-extended/om-extended för mer info.