Hesekiel såg hjulet

Gunzi Holmström
Utställning
-

Ezekiel saw the wheel
Way up in the middle of the air
Ezekiel saw the wheel whirling
Way up in the middle of the air
Now the little wheel runs by faith
And the big wheel runs by the grace of God
And a wheel in a wheel whirling
Way up in the middle of the air
(Negro Spiritual)

Bildkonstnär Gunzi Holmström arbetar med vattenfärger. Hennes tema är andlig mystik som hon uttrycker genom abstrakta och symboliska former. Hon har inspirerats av visioner hos profeter och helgon, även om avsikten inte varit att direkt illustrera deras upplevelser. Istället använder hon meditation och andra andliga övningar för att nå sina egna inre visioner.

Gunzi Holmström kombinerar universella strukturer och symboler för att begrunda förhållandet mellan den synliga och osynliga världen. Det handlar om energier vi inte kan se med blotta ögat men som trots det är en del av vår verklighet. Tänk på känslor, tankeintentioner eller drömmar...

Konstnären har inspirerats av traditioner inom kristendomen, buddhismen och sufismen. I bibeln har hon särskilt fäst sig vid Hesekiels fascinerande syner. Hon har studerat kristna helgon såsom Hildegard af Bingen och läst Emmanuel Swedenborgs Arcana Caelestia, eller ”Himmelska hemligheter”.

MFA Gun Holmström är en finsk konstnär som bor i Helsingfors. Hon har visat sina arbeten i ett tjugotal länder. Sin magisterexamen tog hon 2006 på Valands konsthögskola.

För ytterligare uppgifter, var vänlig kontakta Gunzi Holmström – kontaktuppgifter finns på hemsidan www.gunholmstrom.com.

Utställningen har understötts av Svenska kulturfonden i Finland, Centret för konstfrämjande i Finland och Letterstedska föreningen.

Välkommen på vernissage fredag 17 feb 18-21
Välkommen på konstnärssamtal söndag 19 februari kl 12.30.
Intervju med konstnären: https://vimeo.com/204521378