Galleri 54 & Svilova presenterar: videoscreening

Jannicke Låker
Utställning
-

Videoscreening med Jannicke Låker

Den 14-16 november arrangeras en screening-weekend med fyra videoverk av konstnären Jannicke Låker (NO): Sketch for a Rape Scene (2003), Running Woman (2007), Boogie With You (2013) och The Dell (2002).

Screeningen sker i samarbete med plattformen Svilova där tre av Låkers videoverk just nu visas online på deras hemsida fram t.o.m. den 30 november. På Galleri 54 kommer filmerna rulla i ett halvtimmesprogram för er som vill avnjuta dem tillsammans med andra, i en större skala.

I två decennier har Jannicke Låker konsekvent utforskat filmmediet genom att behandla frågor kring sociala tabun så som skam, skuld och psykisk misshandel. Inför visningen av de tre videoverken på Svilova har konstnären Angelica Olsson skrivit texten Wake Up!, där hon identifierar samhällskritiken som genomsyrar Låkers hela konstnärskap. Texten ger en ingång till Låkers videoverk genom exempel från filmhistorien och det samtida politiska klimatet.

Jannicke Låkers”… samlade arbete undersöker samhällets tillstånd genom att iscensätta situationer ur denna verklighet. Vi iscensätter ständigt våra egna liv, det delar vi med filmskapare som Jannicke Låker. Men bakom lyckade fasader, framgångsrika titlar och de sociala mediernas alteregon finns en annan parallell aspekt av verkligheten som avtäcks genom Låkers konstnärskap och som en underliggande ström flyter samhällskritiken” - A.Olsson

Jannicke Låker är född 1968 i Drammen i Norge men bor sedan många år i Berlin. Hon arbetar huvudsakligen med film och performance i sitt konstnärskap. J. Låker är utbildad på Konstakademien i Trondheim och på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbeten har visats på bland annat Whitney Museum i New York, Moderna museet i Stockholm, MOMA New York och Museet för samtidskonst i Oslo. Mer information: www.jannickelaker.com

Svilova är en kulturplattform som fungerar med stöd av Göteborgs stad kultur, Västra Götalands kulturnämnd och Statens kulturråd. Mer information: www.svilova.org