En undersökning av fritt fall och levitation

Hegardt & Ågren
Utställning
-

Idén och drömmen om viktlöshet har följt människan genom tiderna.
Längre tillbaka i tiden var viktlöshet ett närmast mytiskt fenomen med religiösa, magiska, spirituella och parapsykologiska kännetecken – så kallad levitation:

"Levitation in the paranormal context is the rising of a human body into the air by mystical means. Some parapsychology and religious believers interpret alleged instances of levitation as the result of supernatural action of psychic power or spiritual energy. The scientific community state there is no evidence that levitation exists and alleged levitation events are explainable by natural causes (such as magic trickery, illusion, and hallucination)."

I dag kan vi uppnå viktlöshet, genom rymdresor eller genom att upphäva gravitationen i ett vakuum, men fascinationen för detta och andra liknande fenomen är fortfarande stor. Under några dagar kommer Galleri 54 att anta skepnaden av en experimentverkstad där konstnärerna på olika sätt visuellt försöker uppnå och gestalta dessa ibland tvivelaktiga fenomen.

Theo Ågren och Björn Hegardt har arbetat i gemensamma projekt sedan studietiden vid Kunstakademiet i Trondheim. Gemensamt i deras arbete är att de visuellt undersöker och leker med fenomen som ligger på gränsen mellan beprövad vetenskap och kvasivetenskapliga teorier. Resultatet blir ofta en humoristisk blandning av vetenskap, populärteori och ren humbug, men det finns också ett allvar som belyser en mer komplex problematik.

www.bjornandtheo.net/