Ekonomi

Azadeh Esmaili Zaghi, Ulrika Linder, Pär Thörn
Utställning
-

KONSTNÄRER UTMANAR EKONOMER PÅ GALLERI 54

+++ PEEPSHOW: Geraldine Juárez – Strictly Professional +++

Konstnärer har genom historien varit experter på att förklara och gestalta abstrakta begrepp. Tidigare kanske det handlade om gud och andlighet. Idag behövs konstnärerna för att gestalta det oöverblickbara hos den finansiella marknaden, ifrågasätta det ekonomistiska trossamfundet och bryta upp den ensidiga blick på kapital som dominerar hos ekonomer och politiker i de flesta läger.

Flera kulturtidskrifter har nyligen uppmärksammat just ekonomi. Det senaste numret av Glänta hade pengar som tema. Ord & Bild har handlat om guld och även Bang har gett sig på ekonomi.

Nu tar konstnärsdrivna Galleri 54 i Göteborg upp stafettpinnen och bjuder in till en utställning där konstnärerna Azadeh Esmaili Zaghi, 35, Ulrika Linder, 31, samt performanceartisten och poeten Per Thörn, 39, fått förhålla sig till de ekonomiska begrepp och transaktioner på alla nivåer som vardagen präglas av.

Ulrika Linder har dykt djup ner i en småbarnsförälders klaustrofobiska ekonomiska realitet och vardag. Utifrån egna erfarenheter skapar hon bilder där vi i princip aldrig tillåts lämna köket. Eller toaletten. Hon tecknar snabbt, när barnen sover, på överblivna kuvert från Försäkringskassan.
– Om jag vill till ateljén och bara teckna, utan löfte om pengar någonstans ifrån, blir det till egennytta, ett självförverkligande, vilket är det första som ryker när man skaffar barn.

Azadeh Esmaili Zaghi, som själv är född i Teheran, visar ett komplext verk i flera delar. Hur mycket kostar en dollar idag?, som hon kallat verket, tar avstamp i de ekonomiska sanktionerna mot Iran. Hon följer politiska motiv från högsta nivå ner till konsekvenserna det får för den lilla människan i vardagen. Installationen domineras av en stor våg med perforerade bröd i ena vågskålen.
– Jag bakade iranska bröd av 20 kilo mjöl och skar sedan ut 4 650 brödmynt ur dessa. 4 650 rial är vad ett bröd kostar i Iran idag. Priset har stigit med 464 procent sedan revolutionen 1979.

Pär Thörn bidrar med en nyskriven dikt som publiceras för första gången i anslutning till utställningen. I dikten krockar en samplad nomenklatur från ekonominyheterna med diktjagets uppskruvade ansvarskänsla. Fram träder det verkligt absurda i det världsomspännande system, baserat på spekulation, som vi gjort oss så beroende av.
– Det är mycket svårt att överblicka de totala konsekvenserna av ens handlande. Men jag gör så att ränteläget pressas ned i Sverige. Mitt agerande idag får börsen att falla med 0,6 % imorgon.
Så inleder Pär dikten Det är mycket svårt att överblicka de totala konsekvenserna av ens handlande.

Vardagen genomsyras på alla plan av ekonomiska överväganden och transaktioner, från valet mellan den dyra eller billiga osten i mataffären, till hypersnabba datorer som hela tiden, dygnet runt, flyttar om astronomiska summor bortom all förståelseförmåga. Trots att ekonomin präglar hela samhället och påverkar alla människor överlämnas den oftast åt ekonomerna. Fram tills nu på Galleri 54.

Hur mycket kostar en dollar idag? Vad är det dagsaktuella värdet på självförverkligande? Vem införde egentligen skottdagen år 2016 så att ICA:s februariresultat kunde öka med 5,9 % i jämförelse med föregående års resultat? Det här är några av de frågor som formuleras av konstnärerna på Galleri 54.

Välkommen på vernissage fredagen den 8:e april 2016, kl. 18.00-21.00!
OBS! Under vernissagen framträder Pär Thörn och Azadeh Esmaili Zaghi genomför ett två timmar lång performance, som eventuellt kan uppfattas som obehagligt av känsliga tittare. Detta sker endast fredagen den 8:e april.

Utställningen pågår till den 1:a maj.

Öppettider
Tisdag – Fredag 13-17
Lördag – Söndag 12-16
Alltid fri entré!

Azadeh Esmaili Zaghi
Azadeh Esmaili Zaghi är en konstnär som arbetar i flera olika medier. Med en tematisk utgångspunkt i sociala, ekonomiska eller politiska orättvisor söker hon synliggöra nedtystade eller mindre uppmärksammade skeenden. Azadeh Esmaili Zaghi har en kandidatexamen från institutionen för konst och arkitektur vid Azaduniversitetet i Teheran och en master från Akademin Valand i Göteborg. Hon bor och arbetar i Lindome och har tidigare ställt ut på bland annat Borås konstmuseum.

Ulrika Linder
Ulrika Linder är konstnär och illustratör, utbildad vid konsthögskolan Valand i Göteborg. Hon bor och arbetar i Örebro och har tidigare ställt ut på Varbergs konsthall, Rackstadmuseet i Arvika och Örebro konsthall. Hennes illustrationer har publicerats i bland annat ETC. På Instagram finner man henne under: @diskbankstecknaren.

Per Thörn
Poeten, författaren, ljudkonstnären och performanceartisten Per Thörn har av Dagens Nyheter kallats ”Sveriges just nu viktigaste författare”. Hans absurdistiska prosa väcker associationer till Jorge Luis Borges, Öyvind Fahlström och Åke Hodell. Per Thörn har gett ut ett 20-tal böcker och andra publikationer. Han bor och verkar i Berlin.

Galleri 54
Galleri 54 är ett galleri för samtidskonst i Göteborg som drivits av konstnärer sedan 1950-talet. Galleriet har fått sitt namn från gruppen som står bakom galleriet, Grupp 54, bildad år 1954.

Galleri 54
Kastellgatan 7
413 07 Göteborg
031-136830
info@galleri54.com
www.galleri54.com

English:

ARTISTS TAKE ON THE ECONOMY AT GALLERI 54
Artists have always been experts at explaining and giving meaning to abstract concepts. In the past it was about ”God” and spirituality. Today they are needed to grasp the complexity of global finance, to question the belief in the markets and the hegemonic views on capital in politic and economic society.

Lately, several cultural magazines have focused on economy. Glänta has money on their cover, the latest issue of Ord & Bild deals with gold and Bang also takes an interest in economy.

Now the artist-run Gallery 54 presents an exhibition where the artists Azadeh Esmaili Zaghi, 35, Ulrika Linder, 31, together with performanceartist and poet Per Thörn, 39, were asked to relate to the concept of economy and the everyday transactions that make up our lives.

Ulrika Linder examines the harsh economic reality of being an artist with young children and she draws from personal experience when she creates almost trivial pictures of the daily life in the kitchen, maybe on a napkin or the back of an envelope while the kids take a nap.
– If I want to go to my studio just to draw without any certain commision, that instead falls under the ”self-fulfilment” category and that is the first thing that goes out the window when you have kids and bills to pay.

Azadeh Esmaili Zaghi, born in Teheran shows a complex work in several parts. How much costs a dollar today? as she calls it, builds on the economic sanctions on Iran by the western world. She follows political motives on the highest level down to the very consequences it brings to the everyday life of ordinary citizens. The installation is dominated by a large scale with perforated bread in one of the weigh bowls.
– I baked iranian bread from 20 kg of flour and then cut out 4650 bread coins from these. 4650 rial is the price of one bread today in Iran. The price has gone up 464 percent since the revolution of 1979.

Per Thörn has written a poem called It is hard to overview the total consequences of your actions, which will be published together with the exhibition as well as read by the poet on the opening night. He uses typical economic words and phrases sampled from the news and in conjunction with the overly responsible self of the writer, the absurdity of the global financial system based on speculation becomes evident.

Welcome to the opening on Friday the 8th of April 2016, from 18.00-21.00!
Note! During the opening Pär Thörn och Azadeh Esmaili Zaghi will do a two-hour performance, that may be offensive to some viewers. This is only Friday the 8th of April.

The Exhibition is open until the 1st of May.

Opening hours
Tuesday – Friday 13-17
Saturday – Sunday 12-16
Free admission!

Azadeh Esmaili Zaghi
Azadeh Esmaili Zaghi has a bachelors degree from the institution Art and architecture at Azaduniversity, Teheran and masters degree from Valand Academy, Göteborg. She lives and works in Lindome and has previously exhibited at Borås konstmuseum.

Ulrika Linder
Ulrika Linder is an artist and illustrator, trained at Valand Academy, Göteborg. She lives and works in Örebro and has previously exhibited at Varbergs konsthall, Rackstadmuseet in Arvika and Örebro konsthall. She has also been published by ETC magazine and on Instagram she goes by the name: @diskbankstecknaren.

Per Thörn
The poet, author, sound- and performance artist Per Thörn has been considered as one of our now most emerging artists i Sweden, by Dagens Nyheter. His absurd prosa awakens associations to Jorge Luis Borges, Öyvind Fahlström and Åke Hodell. Per Thörn has given out around 20 books and other publikations. He lives and works in Berlin.

Galleri 54
Kastellgatan 7
413 07 Göteborg
031-136830
info@galleri54.com
www.galleri54.com