THE COLLECTORS

Sabina Jacobsson
Utställning
-

Vernissage: 14/5 kl. 12:00-17:00
Artist talk: 14/5 kl. 15:30

Film, foto och teckningar.

Sabina Jacobssons The Collectors är en nyproducerad kortfilm som bygger på David Hockneys målningar från perioden 1965-1972. Filmen spelades in i Kalifornien med aktörerna Guinevere Turner och Agnes Olech och är en del av en serie kortfilmer där konstnären använder appropriering som en del av sin metod. Jacobssons arbeten återspeglar kulturell tillhörighet och sociala strukturer. Genom film, fotografi och installationer, avslöjar hon individens roll och statusposition samt hur relationerna mellan grupper och enskilda individer reglerar mönster av socialt beteende. Hennes berättelser belyser kulturell solidaritet med politiska frågor.

The Collectors finansieras genom stöd av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Norsk Kulturråd och Norsk Fotografisk Fond.

Websida: thecollector-s.com, sabinajacobsson.com

Jacobsson arbetar med film, foto och installation. Född 1967 på Gotland. Hon tog examen från Kunstakademiet i Trondheim 2000. Jacobsson har haft flera utställningar/visningar i Norge och utomlands. Hon arbetar med video, design för dans och teaterföreställningar och hon är föreläsare på olika skolor i Norge. Jacobsson fick Norska Statens Garantiinntekt för konstnärer i 2012.