Böcker utan bokstäver

Siri Landgren
Utställning
-

I skiljetecknen visar sig språkets struktur. Därmed också tankens struktur? Genom att ta bort alla bokstäver från sidor valda ur några av våra kanoniserade böcker, söker jag avslöja något av dessa texters underliggande språkliga logik.

Skiljetecken var från början avsedda för högläsning; ett sätt att återskapa talspråkets växlande flöde. Men med tiden har de fått ett eget liv, aktörer på den konstgjorda och för vår kultur så centrala arena som är skriftspråket.

Symbolen (från grekiskans syn, ”ihop”, och bole, ”kast”) är en sammansmältning, ett ”ihopkastande” av disparata element. Skiljetecknet, däremot, separerar. Åtskiljer det ena från det andra, axiom från teorem, bisats från huvudsats, fråga från påstående. I en ideologi byggd på dikotomier, motsatspar, är skiljetecknen åtskillnadens väktare.

Siri Landgren arbetar med ljud, musik och text. Hon intresserar sig särskilt för gränslandet där teori möter praktik, innehåll möter form, konkret möter abstrakt. Siri är född 1983 och bor i Göteborg. Sin konstnärliga examen tog hon 2012 på Högskolan för scen och musik, med inriktning ljudkonst.

Närvarar på nätet på http://sirilandgren.se/
Publicerar också korta tankar om ljud och annat på http://tankomljud.tumblr.com