BL-OM-MA SK-A-LA

Anne Pira
Utställning
-
Relaterade evenemang

BL-OM-MA SK-A-LA, utställningens titel, pekar på de motiv som Anne Pira under en längre tid arbetat med. I grunden hyser hon även ett intresse för perception och varseblivning, att bli varse något är i första hand en sinnlig upplevelse. Anne Pira är bland annat utbildad på Konsthögskolan Valand (1991-96) och hon kommer att visa verk i olika tekniker såsom måleri, teckning, objekt och fotografi.