Barnstugan

Mattias Åkeson
Utställning
-

Barnstugan. Ett rum för barn, en stuga. En plats för kollektiv lek och lärande. Mattias Åkesons Barnstugan syftar på den statliga utredning (1968-72) som bär samma namn och som gav oss den lagstadgade rätten till allmän förskola.

Mattias Åkeson har arbetat med att ställa självförverkligande och kollektivism mot varandra som två ömsesidigt belysande speglar av det svenska samhällsbygget. En av utgångspunkterna för arbetet har varit att miljonprogrammens daghem och Ingmar Bergmans hur på Fårö ritades av samma arkitekt. Slump eller tidens tecken? Och hur kom det sig att de hamnade i samma film?

Mattias Åkeson (f.1970) är utbildad vid Konsthögskolan Bergen och är verksam i Sverige. Han har tidigare ställt ut på bla. Bergen Kunsthall, Botkyrka konsthall och Norrköpings konstmuseum.

http://www.mattiasakeson.com

Projektet har genomförts med stöd från Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö, Linköpings universitet / ISAK (Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur). Tack till Sitcom Collective, Sonny Löfvall, Bodil Axelsson, Niklas Östholm, Olle och Nora Åkeson, Mats Lago, Andreas Nyhlén, Sofia Grebius, Lasse Ingvarsson, Lena Lindfors, Jane Karlsson, Mikael Holm, Kitty Laukkanen och Lisa Weström.