2,45

Mattias Cantzler
Utställning
-

Mattias Cantzler (född 1976, bosatt i Oslo) ställer ut en skulptur, som placeras 245 cm ovanför backen (världsrekordet i höjdhopp från 1993).

Höjdhopp kan vid första anblick förefalla vara ett trist och tillsynes hopplöst enmansföretag. Personligen förknippar Cantzler utövandet med långa vita tennisstrumpor, långt hår i nacken och klassiskt gammalt åttiotal.

På Galleri 54 härstammar skulpturens material från en Volvo-bil av modellen 245 kombi (-93). Bilen som tagits i bruk har skrotats, pressats samman och smälts ner, för att senare kunna stöpas och omformas. Likt en ribba vilar verket nu på två klossar.

Volvos 245:a representerar en era, som snart har gått i graven. En folklig evighetsmaskin och tillika symbol för det svenska välfärdssamhället och Sverige som ett framstående industriland.

Människans förhållande till maskinen påverkar hennes fysiska kapacitet, uthållighet och styrka. I takt med den tekniska utvecklingen har kroppsligt arbete blivit alltmer överflödigt. I jämförelse med urminnes tider är vår muskelmassa betydligt mindre idag.

En röd tråd igenom projektet är evolutionen och människans strävan efter att hela tiden utvecklas och nå nya mål. I ett resultatorienterat samhälle där nya världsrekord slås på löpande band, och där prestationerna hela tiden förväntas bättras på, lever vi i tron om att dagens människor är överlägsna tidigare generationer. Antropologen Peter McAllister hävdar i sin bok ”Manthropology” att så många gånger inte är fallet. 20 000 år gamla fossila fotavtryck tyder exempelvis på att aboriginerna har sprungit fortare än världens snabbaste man Usain Bolt. McAllister hänvisar också till fotografier tagna i slutet av 1800-talet. Bilderna visar unga tutsier i Rwanda, vilka hoppar uppskattningsvis 2,52 meter i höjdhopp.

(Med stöd av Göteborgs stad kultur, OCA, Statens Kunstnerstipend)

Med stöd av
Göteborgs stad kultur
OCA
Statens Kunstnerstipend