-

Marthe Aune Eriksen
Utställning
-

Eriksens konstnärskap kännetecknas av undersökningen av olika omgivningar i gränslandet mellan stad och periferi. Utöver att vara dokumentära verk är hennes dämpade fotografier strikta kompositioner av linjer, ytor och fält, där motiven framstår som ren form, eller närmast arkitektoniska objekt.
Motiven återfinns på de mest triviala av platser, och bilderna visar områden, landskap tilllika stadsrum som sällan fångar vår uppmärksamhet. De är tagna i områden nära förorter eller mindre industriområden, vid skogsbryn eller längs med farleder ut ur staden, och visar vägskäl, kvarlämnat byggnadsbråte, högar av sten och lera, eller andra markörer för stadens upphörande.
I hennes senaste serier ser bilderna ut att visa öde landskap och orörd natur. Gemensamt för landskapen är emellertid att de alla är resultatet av mänsklig aktivitet. Eriksens arbeten visar funktionslösa områden där mycket är påbörjat, men lite är fullbordat. Projekt har strandat och visioner förlist i dessa nya kulturlandskap som befinner sig i ett närmast permanent mellanrum, glömska och närmast osynliga i all sin närvaro.

Marthe Aune Eriksen (1975, Norge) är utbildad vid Konsthögskolan i Oslo, varifrån hon utexaminerades 2003. Hon har en rad separat– och grupputställningar bakom sig, bland annat vid Møre och Romsdal kunstsenter, Galleri Rostrum (Malmö), Spriten Kunsthall /Skien), Konstfrämjandet Skåne och Billedkunstnerne i Oslo och Akershus.
Eriksen är bosatt och verksam i Malmö, där hon även varit aktiv som producent, konstförmedlare och kurator.