Satellites

Hendrik Zeitler
Utställning
-

Natt och dag, tid och rum flyter ihop i den fotografiska bildserien Satelliter som utspelar sig i fotografens hemort, Hammarkullen, norr om Göteborg.

Serien Satelliter påbörjades 2004, en tid då fotografen Hendrik Zeitler knappt befann sig hemma i sitt bostadsområde, Hammarkullen, dagtid – en situation som då var realitet för många av de boende i så kallade sovstäder, även kallade satellitstäder, som omger våra storstäder. Speciellt under vinterhalvåret upplever många sitt hem nästan bara i mörker. Bilderna är exponerade med en storformatskamera på natten, med så långa exponeringstider att obelysta områden framträder igen, månen och stjärnornas banor syns i himlen och bilderna delvis nästan framstår som negativ, med mörka himlar och träd som är upplysta nerifrån genom gatubelysningen. Några år senare började en hund, Bunty, göra fotografen sällskap och skogarna, med människors spår, blev ett huvudmotiv i flera år, med boken 424 som resultat. Samtidigt som det startades flera utbildningar, samt arbetstillfällen, i Hammarkullen, förändrades fotografens liv återigen, den här gången med barn och längre vistelser utomhus även dagtid. Solens bana fick ersätta månen i bilderna exponeringarna dagtid kunde äga rum under flera timmar på innergårdar och nära lekplatser. När hunden dog 2016 försvann så småningom skogarna helt ur motivvärlden. Boken Open Shutter Hammarkullen kommer ut tidigt 2018 på förlaget Journal.

Genomförts med stöd från Göteborgs stads kulturförvaltning