Dômen konstskola - Stipendiatutställning

Daniel Gustafsson, Linnea Bengtsson och Josefine Nilsson Åhrman
Utställning
-

I utställningen Forming/Memory visar tre stipendiater från Dômen konstskola – Linnéa Bengtsson, Daniel Gustafsson & Josefine Nilsson Åhrman sina senaste verk.

Linnéa Bengtsson arbetar med installation och måleri som oftast rör vid ämnen som föränderlighet/beständighet, intuition och konsekvens. I valen av material, som kan vara föremål som vi känner till som något annat, letar hon efter något poetiskt i det vardagliga. Hennes arbete grundar sig ofta i tankar om skapandets process - behov, impuls, mål, betydelse - och tanken om vad som är intuition och vad som blir konsekvens är central. Hon ser materialen som obeständiga, skiftande, och letar efter något som styr oss bort från hur vi vanligtvis känner till dem. Fångar upp, fortsätter, skapar en lekfullhet mellan verklighet och illusion.

Daniel Gustafsson är intresserad av att få objekt och material att härbärgera spår av minne och mening i ständig förskjutning. Han återkommer ofta till uttryck med klangbotten i offentlig förvaltning, skola och lobbymiljö och vill samtidigt arbeta utifrån en känsla av brist i den estetiska förmedlingen. Upplevelsen av att ha något på tungan men att inte hitta språket för det blir därför ofta något som han utforskar i sin praktik, på samma gång som han vill undergräva själva möjligheten till och begäret efter ett givet narrativ.

Josefine Åhrman jobbar med serieskapande. Med sin självbiografiska strippserie tack för kaffet utgår hon från sig själv i vardagliga situationer – funderingar, känslor och möten, oftast med en tragikomisk twist. Stilen är barnboksinspirerad men med teman som dejting, ekonomi och att växa upp. På galleri 54:as utställning Forming/memory experimenterar hon med seriens form och bryter av från det tvådimensionella ramverket med skulpturala inslag.

 

 

I samarbete med
Dômen konstskola