Pga Covid-19 släpper vi bara in max 10 personer åt gången i galleriet.